Obsah

» EDI standardy

» Souhrn EDI pojmů

» Názvy dokumentů v jednotlivých EDI standardech

 

EDI standardy

» EDIFACT

» VDA

» ODETTE

» ANSI x12

 

Souhrn EDI pojmů

 

název   význam pojmu  

 
ANSI  

Zkratka pro American National Standards Institute, který působí jako koordinátor a centrum informací o národních normách včetně EDI.

 

 
ANSI x12  

Nejběžnější EDI standard používaný v severní Americe. Někdy se můžete setkat názvem X12 nebo formát X12.

 

 
AS2  

Applicability Statement 2 je specifikace pro bezpečný přenos dat přes internet protokolem HTTP (Hypetext Tranfer Protocol). Bezpečnost je zajištěna digitálními certifikáty a šifrováním.

 

 
ASN  

Advanced Ship Notice, jedná se o oznámení dodavatele odběrateli odeslání zásilky. Obvykle se jedná o dodací list.

 

 
DUNS  

Devítimístné číslo udržované společností Dun & Bratstreet, které jednoznačně identifikuje obchodní organizaci.

 

 
EAN (GTIN)  

European Article Number, od r.2009 GTIN Global Trade Identification Number, je mezinárodní číslo obchodní položky, které ji jednoznačně identifikuje. Využívá se zejména u spotřebních výrobkům, na kterých ji obvykle naleznete ve formě čárového kódu.

 

 
EDIFACT  

Mezinárodní standard pro elektronickou výměnu dat v obchodu, dopravě a státní správě vyvíjený UN - Organizací spojených národů.

 

 
GS1  

Mezinárodní organizace zajišťující přípravu a implementaci globálních standardů v oblasti logistických toků a řetězů mezi různými partnery v oblasti průmyslu, obchodu a státní správy.

 

 
GS1 EANCOM  

Podmnožina UN/EDIFACT, standardy jsou zaměřené na EDI výměnu dat v maloobchodě a spotřebním zboží.

 

 
GS1 XML  

XML schéma odpovídají určité obchodní transakci.

 

 
GLN  

Global Location Number - 13-ti místné globální lokalizační číslo subjektu v rámci dodavatelského řetězce.

 

 
ODETTE  

Platforma pro spolupráci a poskytování služeb v oblasti automobilového průmyslu. Vytváří kromě jiného standardy v oblasti elektronický výměny technických, logistických nebo obchodních dat.

 

 
OFTP2  

Odette File Transfer Protokol - Globální standard pro bezpečnou výměnu dat přes internet.

 

 

 
SSCC  

Serial Shipping Container Code - 18-ti místné číslo pro označování logistických jednotek (palet, kontejnerů, ...). Je povinnou součástí čárového kódu GS1-128.

 

 

 
VDA  

Sdružení německého automobilového průmyslu, které mimo jiné definuje normy (VDA) pro elektronickou obchodních, logistických, technických dat.

 

 

 

 

Názvy dokumentů v jednotlivých EDI standardech

 

     
popis   EDIFACT VDA ODETTE ANSI x12

objednávka   ORDERS VDA4915 ORDERR 850
           
           
potvrzení objednávky   ORDRSP - ORDRSP 850
           
           
změna objednávky   ORDCHG - ORDCHNG 850
           
           
odvolávka   DELFOR VDA4984 DELINS 830
           
           
jemná odvolávka   DELJIT VDA4984 DELINS, SYNCHRO, CALDEL 862
           
           
avízo o dodání (ASN)   DESADV VDA4987 AVIEXP 856
           
           
faktura   INVOIC VDA4938 INVOIC 810
           

 

 

 
     

 

© 2018 nesos edi s.r.o. All Rights Reserved. Designed By Gottfriedkristynaa